UITNODIGING

Bijzonder Algemene Ledenvergadering

Sociëteit Olympische Stadion

te houden op woensdag 15 december 2010, in de BPF-ruimte, Olympisch Stadion 20 (naast Regardz Meeting Center)

Aanvang: 19.30 uur

Indien op genoemd tijdstip niet voldoende stemgerechtigde leden aanwezig zijn, wordt reeds nu een Bijzondere Algemene Ledenvergadering bijeen geroepen, eveneens op woensdag 15 december 2010, aanvang 20.00 uur

VERKIEZING EN BENOEMING BESTUURSLEDEN

Eind december 2010 vertrekt de voorzitter,  Nelleke Penninx, voor een periode van anderhalf jaar naar Nieuw-Zeeland. Gedurende die periode schort ze tijdelijk haar voorzitterschap op met de intentie om medio 2012 weer terug te keren als voorzitter van de Sociëteit Olympisch Stadion.

De heer Chris Schröder treedt tussentijds af en legt zijn taken als secretaris neer.

Het Bestuur stelt voor om de heer Frank Schröder te benoemen tot lid van het bestuur. Hij zal voor de periode tot medio 2012 de functie van Interim Voorzitter op zich nemen.

De heer Renze Hasper, de Penningmeester, zal voorlopig ook de functie van secretaris op zich nemen. Voor de secretariaatswerkzaamheden wordt hij ondersteund door medewerkers van het Olympisch Stadion.

Voor de benoeming tot lid van het bestuur/interim voorzitter kunnen tegenkandidaten worden voorgesteld. Een tegenkandidaat dient de steun te hebben van tenminste vijf leden. Iedere kandidaatstelling dient schriftelijk te geschieden en dient vergezeld te gaan van een schriftelijk verklaring van de kandidaat, dat hij /zij een eventuele verkiezing zal aanvaarden.

De termijn voor het stellen van kandidaten gaat heden in en sluit op 30 november 2010.

Amsterdam, 12 november 2010

Nelleke Penninx, Voorzitter / Chris Schroder,  Secretaris

No comments yet.

Leave Your Reply

Sociëteit Olympisch Stadion

De Sociëteit Olympisch Stadion is een vereniging van mensen met een groot hart voor de sport – voor Olympische inspiratie en uitwisseling. Haar bijzondere ledenbestand is rijk aan (top)sporters, sportorganisatoren, -bestuurders en -journalisten. Al sinds 1967 huizen wij in het mooiste clubhuis van Nederland, het Olympisch Stadion. Vanuit de plek waar het Olympisch Vuur broeit, organiseren wij borrels, debatten en evenementen met aandacht voor ‘t verleden, de actualiteit en de talenten van de toekomst.

Tweets