Machiel van der Woude – Voorzitter

Werd in 1949 geboren in Amsterdam. Studeerde sociologie, culturele antropologie en psychologie. Werkte vervolgens op het snijvlak van onderzoek en beleid bij een interuniversitair instituut en de rijksoverheid op het gebied van arbeidsmarkt en arbeidsomstandigheden. Was vanaf 1998 tot 2015 directeur van het Instituut Asbestslachtoffers en werkte daarna nog parttime bij een advocatenkantoor op het terrein van het bestuursrecht. Is als vrijwilliger o.a. actief bij Sociëteit de Kring en als voorzitter van StadorpZuid, een buurtvereniging in Amsterdam.
Heeft tot zijn 31ste gehockeyd in de eerste elftallen van IHHC, Pinoké en Hurley en daarna op recreatieniveau gevoetbald bij AFC, bij welke vereniging hij ook 24 jaar bestuurslid was, waarvan 11 jaar voorzitter. Werd in 2007 lid en sinds 2016 tot op heden voorzitter van de Sociëteit Olympisch Stadion. Werd in 2010 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau, ontving in 2012 de Gouden Speld van de KNVB en in 2013 de Erepenning van de Sportraad Amsterdam.

Machiel van der Woude

Frank Schröder – Secretaris/penningmeester

Under construction

Arnoud Sterk – Lid

Arnoud Sterk (1946) volgde na de HBS – A de opleiding tot gymnastiekleraar aan de Amsterdamse Academie voor Lichamelijke Opvoeding (ALO). Aansluitend studeerde hij af aan de Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding van de Vrije Universiteit, thans Faculteit Bewegingswetenschappen geheten.

Na enkele jaren als wetenschappelijk medewerker gewerkt te hebben aan de Interfaculteit Lichamelijke Opvoeding van de VU trad hij in dienst als rijksambtenaar bij het Ministerie CRM, later WVC en thans VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Hij vervulde daar o.m. functies bij de Directie Sport, Internationale Zaken en Personeelszaken.

Na zijn pensionering was hij ongeveer 12 jaar lid en vicevoorzitter van de Sportraad Amsterdam.

Zijn favoriete sporten zijn tennis, golfen, schaatsen en skiën.

Xander Beks (lid)

Xander Beks werd op 17 november 1979 geboren in ’s-Hertogenbosch. Volgde het Gymnasium, studeerde daarna Landbouwtechniek in Wageningen

Neemt deel in de VOF Fam. De Kreij, melkveehouderij en aan ‘De oogst van morgen”. Het betreft een versnellingshuis om de transitie naar een duurzaam landbouw- en voedselsysteem te versnellen. Hij heeft verschillende beleidsfuncties bekleed, projecten geleid en geïmplementeerd bij onder andere BrabantStad-provincie, DG Agri-Europese Commissie, Ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie.

Xander is bedenker en initiatiefnemer van de Vonken University, een netwerk van Young Professionals, in eerste aanleg bedoeld om de Olympische Spelen in Nederland te stimuleren. Hij wil met de University een connectie maken met de nieuwe generatie. Nu is de aandacht gericht op de Olympische Spelen in Parijs, 2024. Dit ook in nauwe samenwerking met de Sociëteit Olympisch Stadion.

Fondsenwerving & Evenementen – Vacature Vacant

Sociëteit Olympisch Stadion

De Sociëteit Olympisch Stadion is een vereniging van mensen met een groot hart voor de sport – voor Olympische inspiratie en uitwisseling. Haar bijzondere ledenbestand is rijk aan (top)sporters, sportorganisatoren, -bestuurders en -journalisten. Al sinds 1967 huizen wij in het mooiste clubhuis van Nederland, het Olympisch Stadion. Vanuit de plek waar het Olympisch Vuur broeit, organiseren wij borrels, debatten en evenementen met aandacht voor ‘t verleden, de actualiteit en de talenten van de toekomst.

Tweets

RT @olympisch: De Sociëteit Olympisch Stadion viert vandaag zijn 51e verjaardag. Van harte @SocOlympStad! https://t.co/xxPi5UbOig
RT @Eveline016: Oude collectie Olympische Spelen posters prachtig verwerkt op doek! @SocOlympStad @FOSAmsterdam Dank Ger Koopman, erg mooi!…