Amsterdamse Sport Pers

In de jaren zestig organiseerde de Amsterdamse Sport Pers onder voorzitterschap van Barend Schilperoord, chef-sport van het Algemeen Handelsblad, in het restaurant van het Olympisch Stadion maandelijks een bijeenkomst. Bekende Nederlanders hielden dan een causerie met daarna een gezellig samenzijn. De door de ASP uitgenodigde aanwezigen waren veelal personen die in de sport of sportorganisatie een functie bekleedden of hadden bekleed. Maar ook bekenden buiten de sport, zoals acteurs, werden uitgenodigd. De Amsterdamse Sport Pers hield in 1966 op te bestaan. Functionarissen van de Amstel Brouwerij (groot-aandeelhouder Olympisch Stadion) openden, met grote inzet van de toenmalige horecabeheerder Gerrit Heijn, in een lege ruimte in het Olympisch Stadion een caféruimte, inclusief sauna en kegelbanen. Dit bruine café kreeg de naam Sociëteit. De vele aanwezigen die indertijd de middagen van de Amsterdamse Sport Pers bezochten, werden in de gelegenheid gesteld als bezoeker toe te treden tot deze besloten nieuwe horecaruimte, tegen betaling van vijftig gulden per jaar. Een en ander stond onder leiding van de reeds genoemde Gerrit Heijn en werd extra bewaakt door een aantal functionarissen van de Amstel Brouwerij: de heren A.H.W. von Freytag Drabbe en Karel Warmenhoven, p.r.-functionaris. Iedere toegetredene ontving, onder toeziend oog van functionarissen van de Amstel Brouwerij, een nummer. Harry van der Pol b.v. werd ingeschreven onder nummer 43.

1967

De Sociëteit was op dat moment nog niet geboren. De horecaruimte, kegelbaan en sauna, werden op 1 september 1967 door de Amstel Brouwerij officieel geopend en kreeg de naam, zoals eerder genoemd: Sociëteit. Een officieel bestuur bestond toen nog niet. Na twee jaar werd een bestuur samengesteld met als voorzitter A.H.W. von Freytag Drabbe en als bestuursleden Karel Warmenhoven en Barend Schilperoord. Von Freytag Drabbe bleef tot 1969 voorzitter en werd opgevolgd door Nico van Galen senior, die onder voorwaarde dat Harry van der Pol ook toetrad tot het bestuur, deze functie accepteerde. Aldus geschiedde. Harry fungeerde liefst 25 jaar als secretaris en of penningmeester.

1979

De Sociëteit Olympisch Stadion werd op 17 juli 1979 bij de Kamer van Koophandel ingeschreven met als oprichtingsdatum 01 februari 1967, de openingsdatum van de horecaruimte in het Olympisch Stadion. Vóór 1979 bestond er nog geen officiële verplichting tot inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Onderstaande voorzitters hebben de Sociëteit Olympisch Stadion geleid: A.H.W. von Freytag Drabbe, van 1967-1969 Nico J. van Galen sr., van 1969-1975 Henk Oldenburger, van 1975-1995 !! Bob Bobeldijk, van 1995-1997 Hans van Walbeek, van 1997-1998 Vacant van 1998 en waargenomen door het toen bestaande bestuur o.l.v. Otto Roffel, Joop Stoffelen (vice voorzitter), Cor Jongkind (commissaris), George de Cloet (commissaris) en Harry van der Pol (secretaris/penningmeester). Harry werd door bovengenoemd bestuur als intermediair gevraagd het voortbestaan van de Sociëteit nader te bezien en kreeg mandaat dit te onderzoeken en zo nodig uit te voeren. In 1998 werd Harry van der Pol door Jan van Galen (zoon van oud-voorzitter Nico van Galen sr.) Harry van der Pol benaderd met de vraag of de mogelijkheid er zou zijn dat hij het voorzitterschap zou mogen beheren, voorlopig samen met Harry van der Pol. Harry nam dat verzoek in beraad en besprak dit met het toenmalige bestuur dat hem alle vrijheid gaf een en ander te realiseren. Het enthousiasme van Jan van Galen resulteerde in een aanwas van nieuwe leden. Medio 1998 bemerkte het bestuur van de Sociëteit Olympisch Stadion dat de Sociëteitsruimte in het Olympisch Stadion plotseling hermetisch was afgesloten. Eén en ander geschiedde tijdens de reorganisatie van het Olympisch Stadion. Bij navraag bij alle officiële (gemeentelijke) instanties kon niemand ons bestuur vertellen wat de oorzaak was. Kortom: onze Sociëteit had geen ontvangstruimte meer. Maar het aller ergste was dat het gehele interieur was leeggehaald plus vrijwel alle sociëteitsadministratie c.q. vergader-geluidsinstallatie (microfoons e.d.). Het hele archief, sinds de opening van de Sociëteit in het Olympisch stadion onder toeziend oog van de Amstel Brouwerij, was ontvreemd. Door deze ontvreemding is ons archief 1967 tot 1997 incompleet geworden.

Ger Koopman

Ger KoopmanOns lid Ger Koopman, directeur van het nabij gelegen Frans Ottenstadion heeft ons uit de brand geholpen door een ruimte aan te bieden, zodat de sociëteitsavonden toch nog beperkt voortgezet konden worden. Misschien is dit wel, achteraf bezien, het behoud van de Sociëteit geweest. Harry van der Pol

Sociëteit Olympisch Stadion

De Sociëteit Olympisch Stadion is een vereniging van mensen met een groot hart voor de sport – voor Olympische inspiratie en uitwisseling. Haar bijzondere ledenbestand is rijk aan (top)sporters, sportorganisatoren, -bestuurders en -journalisten. Al sinds 1967 huizen wij in het mooiste clubhuis van Nederland, het Olympisch Stadion. Vanuit de plek waar het Olympisch Vuur broeit, organiseren wij borrels, debatten en evenementen met aandacht voor ‘t verleden, de actualiteit en de talenten van de toekomst.

Tweets