Over ons 

De Sociëteit Olympisch Stadion (SOS) is een zelfstandige vereniging met statuten, een bestuur en leden. De officiële oprichting vond plaats op 1 februari 1967. De SOS heeft het Olympisch Stadion in Amsterdam als thuisbasis. Daarnaast worden er bijeenkomsten georganiseerd buitenshuis en met regelmaat in het naastgelegen en bevriende Frans Otten Stadion.

Bevorderen belangstelling voor sport en samenleving

Het doel van de Sociëteit Olympisch Stadion (SOS) is het bevorderen van de belangstelling voor alle takken van sport, zowel professioneel als recreatief. De SOS is een ontmoetingsplek voor gelijkgestemden en fungeert ook als podium voor spreekbeurten en debatten rond sport en samenleving. De SOS houdt het cultureel erfgoed van het Olympisch Stadion in ere. De Sociëteit was op dat moment nog niet geboren. De horecaruimte, kegelbaan en sauna, werden op 1 september 1967 door de Amstel Brouwerij officieel geopend en kreeg de naam, zoals eerder genoemd: Sociëteit. Een officieel bestuur bestond toen nog niet. Na twee jaar werd een bestuur samengesteld met als voorzitter A.H.W. von Freytag Drabbe en als bestuursleden Karel Warmenhoven en Barend Schilperoord. Von Freytag Drabbe bleef tot 1969 voorzitter en werd opgevolgd door Nico van Galen senior, die onder voorwaarde dat Harry van der Pol ook toetrad tot het bestuur, deze functie accepteerde. Aldus geschiedde. Harry fungeerde liefst 25 jaar als secretaris en of penningmeester.

Grote diversiteit aan leden

De leden hebben een groot hart voor de maatschappelijke relevantie van sportbeoefening in het algemeen en voor het Olympisch Stadion in het bijzonder. De SOS is een netwerk van (oud) (top)sporters en coaches uit verschillende takken van sport, organisatoren van sportevenementen, bestuurders en ondernemers in de sport, sportjournalisten. Illustere wereld- en Olympische kampioenen zijn lid of in eerdere tijden lid geweest. De SOS is onder meer mede-initiatiefnemer van de verkiezing van het Sportboek van het Jaar (de Nico Scheepmaker Beker), de 4 mei-nationale sportherdenking en met de aanmoedigingsprijs sponsor van jonge sporttalenten.

Grote verdiensten voor de SOS

De SOS kent heel wat leden die zich op bijzondere manier hebben ingezet bij de verwezenlijking van haar doelen en idealen. We zijn hun veel dank verschuldigd. Enkele leden ontvingen hiervoor in de loop der tijd een bijzondere erkenning als Erevoorzitter, Erelid of als Lid van Verdienste.

Erevoorzitters

Nico van Galen sr. † Henk Oldenburger † Jan van Galen

Ereleden

Harry van der Pol † Piet Kranenberg † Jack van Zanten † Hans de Bie † Bep van Houdt † Carla de Groot

Leden van verdienste

Ger Koopman † Robert Elfrink † Henk Foppen † Daniël van Akkeren Renze Hasper Frank Schröder

Sociëteit Olympisch Stadion

De Sociëteit Olympisch Stadion is een vereniging van mensen met een groot hart voor de sport – voor Olympische inspiratie en uitwisseling. Haar bijzondere ledenbestand is rijk aan (top)sporters, sportorganisatoren, -bestuurders en -journalisten. Al sinds 1967 huizen wij in het mooiste clubhuis van Nederland, het Olympisch Stadion. Vanuit de plek waar het Olympisch Vuur broeit, organiseren wij borrels, debatten en evenementen met aandacht voor ‘t verleden, de actualiteit en de talenten van de toekomst.

Tweets