Toespraak voorzitter bij 50-jarige bestaan

‘Vandaag vieren we het 50 jarig bestaan van de Sociëteit Olympisch Stadion. Een geschiedenis met ups, maar óók met downs. Ik noem hierbij de verloedering van het oude Olympisch Stadion en de negatieve impact hiervan op onze Sociëteit. Maar zie, het stadion is gerenoveerd. En met hulp van velen, waaronder óók de directie van het Frans Otten Stadion, is de Sociëteit nieuw leven ingeblazen en vieren we het 50- jarige jubileum. Een moment om stil te staan bij het rijke verleden van de Sociëteit, maar óók een moment om naar de toekomst te kijken.

Societeit Olympisch Stadion 50 jaar 9_72

Bij dit alles speelt het Olympisch Stadion en de olympische gedachte een zeer belangrijke rol. Onze beschermvrouwe, Erica Terpstra verdient in dat opzicht geen nadere introductie. Ik heb zelden iemand gezien, die zo veel enthousiasme kan opbrengen én teweegbrengen voor de olympische sport. Uiteraard Carla de Groot, de directeur van het Olympisch Stadion én erelid van de Sociëteit, die, naar we hopen, ook in de toekomst voor onze sociëteit een centrale rol zal blijven vervullen.

Societeit Olympisch Stadion 50 jaar 74_72

En ook Eric van der Burg, als wethouder super actief voor sportief Amsterdam én Nederland, met als voorlopig hoogtepunt de EK atletiek in 2016 in en om Olympisch Stadion. Maar ik herinner mij ook de ontroerende toespraak van onze wethouder bij de jaarlijkse Sportherdenking van de Tweede Wereldoorlog naast de Marathontoren.

Het Olympisch Stadion, als veelbetekenend podium voor de sport, is dus een belangrijk richtsnoer voor onze sociëteit, we heten niet voor niets zo!

Societeit Olympisch Stadion 50 jaar 85_72

Maar het gaat ons ook om de sport in het algemeen, de hoogte- en dieptepunten, de top- en breedtesport, wáár dan ook. Die ontwikkelingen gaan we verder op de voet volgen, met debatten en bijzondere projecten. We willen dat doen in goede samenwerking met andere verenigingen en organisaties, zoals Topsport Amsterdam, de Nederlandse Vereniging Voor Olympische Deelnemers en NOC*NSF. We zijn blij dat deze organisaties hier vandaag al zo goed vertegenwoordigd zijn.

Societeit Olympisch Stadion 50 jaar 82_72

En we willen die samenwerking, hier, op de sportas van de Gemeente Amsterdam, óók gebruiken om te komen tot een bijzondere ontmoetingsplaats van sport en media, mét een spraakmakende programmering. Natuurlijk gehuisvest in het Olympisch Stadion, een beetje qua opzet naar voorbeeld van De Balie op het Leidseplein. Wat zou het mooi zijn als hier zoiets tot stand kan worden gebracht, een nationaal Café des Sports, waar ook de Sociëteit een vaste plek kan krijgen.

Societeit Olympisch Stadion 50 jaar 91_72

Van de toekomst wil ik tot slot nog even met u terug gaan naar het verleden, naar het moment waarop Sociëteit Olympisch Stadion werd opgericht. Een gebeurtenis waarbij Amstel Bier als toenmalig groot aandeelhouder een centrale rol heeft gespeeld. Geopend op 1 februari 1967 met een horecaruimte, kegelbaan en sauna, nu 50 jaar geleden. Namen van Gerrit Heijn, baron Von Freytag Drabbe, de eerste voorzitter van de Sociëteit, én Karel Warmerhoven zijn onverbrekelijk aan dit initiatief verbonden.

Societeit Olympisch Stadion 50 jaar 80_72

Deze geschiedenis is nauwgezet opgetekend. Er is één man die al die 50 jaar lid is van de Sociëteit. Die dus alles van het prille begin tot nu heeft mee gemaakt en die zijn sporen heeft verdiend met allerhande organisatorische en redactionele activiteiten. Ik spreek hier over ons Lid van Verdienste Robert Elfrink, die ik namens het bestuur van de Sociëteit aan het eind van mijn bijdrage wil eren met de gouden eremedaille van ons Sociëteit.’

Toespraak Machiel van de Woude op 1 februari 2017.

Sociëteit Olympisch Stadion

De Sociëteit Olympisch Stadion is een vereniging van mensen met een groot hart voor de sport – voor Olympische inspiratie en uitwisseling. Haar bijzondere ledenbestand is rijk aan (top)sporters, sportorganisatoren, -bestuurders en -journalisten. Al sinds 1967 huizen wij in het mooiste clubhuis van Nederland, het Olympisch Stadion. Vanuit de plek waar het Olympisch Vuur broeit, organiseren wij borrels, debatten en evenementen met aandacht voor ‘t verleden, de actualiteit en de talenten van de toekomst.

Tweets