Rio: 28ste Spelen maar 31ste Olympiade

Morgen begint de 31ste Olympiade, maar in Rio de Janeiro worden pas voor de 28ste keer de Olympische Spelen gehouden, schrijft sporthistoricus Jurryt van de Vooren. Over dit verschil tussen Olympiades en Olympische Spelen werden in 1928 zelfs Kamervragen gesteld.

Een Olympiade is een periode van vier jaar, die begint op 1 januari van het jaar waarop er Olympische Spelen worden gehouden, of hadden moeten worden gehouden. Een Olympiade is slechts een tijdsaanduiding, die is begonnen in 1896, in het jaar van de eerste moderne Olympische Spelen. Daarom zitten we vanaf morgen in de 31ste Olympiade. Omdat de Spelen sinds 1896 in 1916, 1940 en 1944 wegens oorlog zijn afgelast, zijn er inmiddels drie Spelen minder dan Olympiades. In 1928 was er dus een verschil van één: de achtste Olympische Spelen, en de negende Olympiade.

Op 24 maart 1928 ontving minister Van der Vegte van Waterstaat enkele vragen vanuit de Eerste Kamer over de acht postzegels voor de Olympische Spelen van Amsterdam. Het was vlak voordat deze bijzondere serie uitkwam, bedoeld als financiële ondersteuning voor het Nederlands Olympisch Comité. Op de zegels stonden verschillende sporten uitgebeeld, samen met de tekst ‘1928 IX Olympiade’.

Het socialistische Eerste Kamerlid Henri Polak was het met die woorden niet eens en kwam met de volgende eis: ‘Wil Zijn Excellentie mededeelen, waarom bedoelde postzegels het opschrift dragen: “IXde Olympiade”, met welke uitdrukking blijkbaar bedoeld wordt de Olympische spelen aan te duiden, doch die deze beteekenis niet heeft, daar onder “Olympiade” verstaan wordt het tijdperk, dat ligt tusschen twee Olympische spelen?’

Ook de minister leek deze verwarring niet leuk te vinden, want in zijn antwoord noemde hij de bewuste tekst niets minder dan ‘het aanstoot gevende opschrift’. Het gelijkstellen van Olympiade en Olympische Spelen gebeurt echter ook nu nog regelmatig, waar dat sinds 1916 niet meer mogelijk is.

Op 28 maart 1928 boog ook dagblad Het Vaderland zich over deze naamsverwarring: ‘Een misbruik, dat niet uit te roeien is.’ Verder moesten de mensen zich er niet zo druk over maken: ‘We moeten toegeven, dat de woorden “Olympische spelen van de IXe Olympiade” op een postzegel te veel plaatsruimte zouden innemen.’ Minister Van der Vegte: ‘Het is volkomen juist is te spreken van IXe Olympiade, zooals dit op de postzegels is geschied.’

bron: sportgeschiedenis.nl

Sociëteit Olympisch Stadion

De Sociëteit Olympisch Stadion is een vereniging van mensen met een groot hart voor de sport – voor Olympische inspiratie en uitwisseling. Haar bijzondere ledenbestand is rijk aan (top)sporters, sportorganisatoren, -bestuurders en -journalisten. Al sinds 1967 huizen wij in het mooiste clubhuis van Nederland, het Olympisch Stadion. Vanuit de plek waar het Olympisch Vuur broeit, organiseren wij borrels, debatten en evenementen met aandacht voor ‘t verleden, de actualiteit en de talenten van de toekomst.

Tweets