Komt er eindelijk meer aandacht voor sport en bewegen in Amsterdam? 

Op 3 maart jl. organiseerden de Sportraad Amsterdam en Topsport Amsterdam in het Frans Otten Stadion een verkiezingsavond waar de politieke partijen in aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen hun ideeën over sport in de stad konden etaleren en met elkaar bediscussiëren. De leden van ons sociëteit waren ook uitgenodigd voor deze drukbezochte bijeenkomst, die een zeer afwisselend programma bood rond onderwerpen als de ruimte voor sport in de stad, de bestaande bewegingsarmoede en de noodzaak voor Amsterdam om meer dan één sportevenement per jaar te organiseren. In de presentaties en de ‘battles’  hierna toonden de politici hun goede wil en liepen de standpunten niet ver uit elkaar, ook omdat de ideeën en de financiële onderbouwing niet erg concreet waren. Sport en bewegen vond iedereen erg belangrijk, maar het woord sport bleek, zo merkte Topsport-directeur Frank Thewessem op, niet of nauwelijks te vinden in de verschillende verkiezingsprogramma’s. Teleurstellend! Ronduit kwaad was professor Scherder, die er nog maar weer eens op wees dat in Nederland al heel lang sprake is van een bewegingspandemie. De ernst van deze situatie is volgens hem totaal niet doorgedrongen bij onze regering, maar, gelet op de verschillende standpunten bij deze bijeenkomst, ook niet in de Amsterdamse politiek. Een cri de coeur, die heel wat losmaakte. 

Inmiddels hebben de Gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden en kunnen de verschillende politieke partijen aan de slag. Over vier jaar kunnen we bij een nieuwe verkiezingsavond zien of Amsterdam flinke stappen heeft gezet met betrekking tot de sport en het bewegen, en wie daaraan het meeste heeft bijgedragen. 

Bijgaand het uitgebreide verslag van Topsport Amsterdam

“Amsterdam moet jaarlijks gaan voor twee grote, internationale topsportevenementen en bij voorkeur zorgen we ervoor dat die financiering weer structureel in de begroting wordt opgenomen.” Hiermee onderstreepte Reinier van Dantzig van D66 het belang van topsportevenementen voor de stad tijdens het traditionele Amsterdamse sportdebat. Samen met de Sportraad Amsterdam bood Topsport Amsterdam in het Frans Otten Stadion de lokale politici het podium om met elkaar de degens te kruisen over hun ideeën over sport in de stad in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

De avond werd geleid door voormalig turnster en presentatrice Froukje Jansen. Zij daagde alle deelnemers aan het debat uit om in deze tijd met z’n allen voor sport te gaan. De avond werd geopend door Ageeth Telleman, voorzitter van de Sportraad Amsterdam en Frank Thewessem, algemeen directeur van Topsport Amsterdam met hun verwachtingen van de avond. Telleman hoopte dat er meer debat zou zijn dan de voorgaande debatten. “Het is een mooie traditie die wij samen met Topsport Amsterdam hebben, maar iedereen is wel voor sport. Daardoor kwamen de debatten in vorige edities niet echt op gang. Hopelijk gebeurt dat deze avond wel meer.”

Thewessem gaf aan dat hij heel benieuwd was hoe de partijen nu echt over sport denken. “De Sportraad Amsterdam heeft voorafgaand aan dit debat onderzocht hoe vaak het woord sport in de verschillende verkiezingsprogramma’s naar voren komt. Dat is heel weinig. Ik wil hier ook de hand voor in eigen boezem steken. Kennelijk zijn wij als sport community niet in staat om aan de politiek duidelijk te maken dat sport het middel bij uitstek is om veel beleidsdoelen te behalen.”

De eerste ronde van het debat werd in de vorm van een persconferentie gehouden. Aan de vertegenwoordigers van CDA, JA21 en D66 over de Amsterdamse sport na de coronapandemie. Partijen erkenden dat de sport zware klappen heeft gehad, maar dat deze ook veel veerkracht heeft getoond. Men was het erover eens dat het nog wel een aantal jaren zal duren om er als sport erboven op te komen. De gemeente kan hierbij helpen, maar kan niet alles doen, vanwege de financiële tegenvallers die de stad door de coronaperiode heeft gehad. Belangrijke constatering die breed gedeeld werd, was het feit dat het een grof schandaal is dat sport niet ‘top of mind’ is bij de regering in Den Haag.

Het eerste één-op-één debat, het zogenaamde boksringgesprek, was tussen Johnas van Lammeren van de Partij voor de Dieren en Sofyan Mbarki van de PvdA over de ruimte voor sport in de stad. Conclusie was dat er keuzes gemaakt moeten worden. Hoeveel huizen wil je bouwen en in hoeverre wil je verdichten. Er moet absoluut ruimte zijn voor sportvelden en sportaccommodaties in de wijken, zodat de bewoners kunnen sporten, maar wonen en andere sociale voorzieningen zijn ook belangrijk. Besturen is ook keuzes maken en dit zijn niet altijd populaire keuzes.

De tweede persconferentie over bewegingsarmoede, dit keer met de vertegenwoordigers van VVD, SP en PvdA, werd ingeleid door hoogleraar Bewegingswetenschappen Erik Scherder. Hij gaf aan dat we te maken hebben met een coronapandemie, maar al veel langer met een beweegpandemie. Dat er slechts twee regels in het regeerakkoord staan over bewegen is waanzin. Hij riep de partijen dan ook op de urgentie van sport en bewegen te zien, te erkennen en ernaar te handelen. Alle drie de partijen waren het hiermee eens, maar het bleek lastig om de urgentie ten volle te omarmen en vol in te gaan zetten op de aanpak van deze pandemie.

Voor het laatste boksringgesprek kwamen Reinier van Dantzig van D66 en Jenneke van Pijpen van GroenLinks in de ring. Stelling was ‘een stad als Amsterdam moet meer dan één topsportevenement per jaar organiseren. De stelling werd ingeleid door voormalig 3×3 basketballer Jesper Jobse. Hij vertelde over zijn ervaring als deelnemer aan de EK (2017) en WK 3×3 basketball (2019) op het Museumplein. “Het is heel bijzonder om dat een EK of WK in eigen stad is. Zo merk je pas de impact van een sporter op de eigen omgeving. Topsportevenementen zijn ook heel belangrijk voor een stad. Er worden side events georganiseerd in het kader van sportstimulering, evenementen laten een legacy achter van bijvoorbeeld opgeknapte pleintjes en haken het bedrijfsleven aan bij de sport in een stad.”

Jenneke van Pijpen van GroenLinks onderschrijft het belang van topsportevenementen ook, maar vindt wel dat er verbinding met de breedtesport moet zijn en dat het voor iedereen toegankelijk is. Van Pijpen wilde zich niet vastleggen op het aantal evenementen.

Reinier van Dantzig van D66 was het volmondig eens met de stelling: “Het is belangrijk dat we topsportevenementen op iconische plekken in de stad hebben. Eigenlijk zouden we jaarlijks twee internationale topsportevenementen in de stad moeten hebben. Hier is wel meer geld voor nodig. We hadden hier een spaarpot voor. Die is nu leeg. We willen die vullen zodat er, het liefst structureel, jaarlijks budget is om het podium te zijn voor twee eenmalige, internationale topsportevenementen. Ik vind wel dat we dit in samenwerking moeten doen met het bedrijfsleven, maar ook partijen als de provincie Noord-Holland en als de Rijksoverheid. Dit soort evenementen zijn ook goed voor de talentontwikkeling in onze stad. We zijn niet voor niets het Papendal aan de Zuidas.”

Met dit laatste boksringgesprek eindigde het sportdebat in het Frans Otten Stadion. Laatste woord van de avond was aan Frank Thewessem. “We zijn allemaal overtuigd van de waarde van sport, sportevenementen en bewegen, maar kennelijk lukt het ons nog onvoldoende om de urgentie en het nut van sport en bewegen voor de stad over te brengen. We hebben zo’n goed verhaal als sport zijnde, maar het werd nog te weinig opgepikt. Ik hoop dat we vanavond die urgentie van sport en bewegen hebben overgebracht aan de lokale partijen.”

Sociëteit Olympisch Stadion

De Sociëteit Olympisch Stadion is een vereniging van mensen met een groot hart voor de sport – voor Olympische inspiratie en uitwisseling. Haar bijzondere ledenbestand is rijk aan (top)sporters, sportorganisatoren, -bestuurders en -journalisten. Al sinds 1967 huizen wij in het mooiste clubhuis van Nederland, het Olympisch Stadion. Vanuit de plek waar het Olympisch Vuur broeit, organiseren wij borrels, debatten en evenementen met aandacht voor ‘t verleden, de actualiteit en de talenten van de toekomst.

Tweets