In Memoriam Nico Witte

Afgelopen weekend bereikte ons het bijzonder droevige nieuws van het plotselinge overlijden van Nico Witte. We verliezen in Nico een bijzonder betrokken lid van onze Sociëteit. Hij sloeg zelden een bijeenkomst over. Zo was hij op 9 juli jl. nog aanwezig bij de Algemene Ledenvergadering in het Frans Otten Stadion en het daarop volgende diner. 

Iedereen die Nico kende wist dat zijn gezin met zijn vrouw Joke als middelpunt het belangrijkste was in zijn leven. Als je hem op Facebook volgde zag je direct hoeveel in familieverband wordt ondernomen en wat een warme thuisbasis dit is. 

Daarnaast was Nico een sociaal betrokken persoon. Op vele vlakken was hij actief en dat gold ook voor de sportwereld. Voorzitter en erelid van het Nederlands Handbal Verbond en voorzitter van de  Amsterdamse Sportraad zijn hier enkele mooie voorbeelden van. 

Ook binnen de Sociëteit was hij een actief lid. Van 2011 tot 2016 maakte hij deel uit van het bestuur. Daarnaast was hij altijd bezig met het verbinden van de leden. Zo probeerde hij vaak bruggen te bouwen tussen leden met verschillende visies op het reilen en zeilen van de club. Zowaar een uitdaging bij een vereniging met een divers en mondig ledenbestand als de Sociëteit. Nico had vele vrienden onder de leden, waarmee hij ook buiten het verband van de Sociëteit contact had. 

Wij zullen hem allen zeer gaan missen, maar nooit vergeten.

Namens het bestuur, 

Frank Schröder

Sociëteit Olympisch Stadion

De Sociëteit Olympisch Stadion is een vereniging van mensen met een groot hart voor de sport – voor Olympische inspiratie en uitwisseling. Haar bijzondere ledenbestand is rijk aan (top)sporters, sportorganisatoren, -bestuurders en -journalisten. Al sinds 1967 huizen wij in het mooiste clubhuis van Nederland, het Olympisch Stadion. Vanuit de plek waar het Olympisch Vuur broeit, organiseren wij borrels, debatten en evenementen met aandacht voor ‘t verleden, de actualiteit en de talenten van de toekomst.

Tweets