Ger Koopman onderscheiden

Ons lid van verdiensten Ger Koopman heeft de Frans Banninck Cocq-penning gekregen wegens zijn verdiensten voor de gemeente Amsterdam. De directeur en geestelijk vader van het Frans Ottenstadion kreeg de penning uitgereikt tijdens een bijzondere gebeurtenis in zijn eigen stadion door Amsterdams sportwethouder en loco-burgemeester Eric van der Burg.

Op de foto (gemaakt door Johan Koopmans) staat Ger Koopman temidden van Van der Burg en zijn echtgenote.

Frans Banninck Cocq Penning_Ger Koopman De Frans Banninck Cocq-penning wordt toegekend aan personen die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor Amsterdam gedurende een periode van tenminste tien jaar. Het betreft personen die uit hoofde van hun (betaalde) functie in allerlei comité’s en stichtingen zitting hebben gehad en op die wijze veel voor Amsterdam hebben gedaan en betekend.

Sociëteit Olympisch Stadion

De Sociëteit Olympisch Stadion is een vereniging van mensen met een groot hart voor de sport – voor Olympische inspiratie en uitwisseling. Haar bijzondere ledenbestand is rijk aan (top)sporters, sportorganisatoren, -bestuurders en -journalisten. Al sinds 1967 huizen wij in het mooiste clubhuis van Nederland, het Olympisch Stadion. Vanuit de plek waar het Olympisch Vuur broeit, organiseren wij borrels, debatten en evenementen met aandacht voor ‘t verleden, de actualiteit en de talenten van de toekomst.

Tweets