Een onderonsje met…Liesbeth Stricker

Wie is Liesbeth en wanneer kwam zij bij de Sociëteit?
Liesbeth heeft biochemie gestudeerd, jaren in politiek gezeten, waarvan tien
jaar als raadslid van het stadsdeel Slotervaart en vier jaar als
portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening, Beleid, Verkeer & Vervoer,
Communicatie en Sport van hetzelfde stadsdeel.

Liesbeth stopte in 2006 en nam daarna een half jaar een sabbatical. In dat
half jaar kwam ze elke maandagochtend voor een kopje koffie bij de brasserie
bij haar in de buurt. Chris Schreuder die daar ook zijn koffiemoment hield
sprak haar op een goede dag aan. Hij sprak over de Sociëteit, zo raakte
Liesbeth geïnteresseerd en werd zij gestrikt.

Op de introductieavond kwam zij haar buren Joop Middelink en zijn vrouw
tegen. Joop Middelink zat bij de Wielervereniging ASC Olympia waar Liesbeth
meehielp in de vereniging. Inmiddels is Joop overleden maar zijn vrouw komt
nog weleens naar de SOS. Piet van Heusden, Simon Willing waren eveneens
bekenden van Liesbeth. “De SOS-avonden zijn erg gezellig, daarom ben ik nog
steeds lid”, zegt Liesbeth.
Liesbeth Sticker is vanaf 2006 lid van de SOS.

Wat zijn de noemenswaardige momenten tussen 2006-2019 bij de SOS?

De thema-avonden waar een spreker wordt gevraagd over diens
sportcarrière te praten daar geniet Liesbeth van. Neem bijvoorbeeld de
presentatie van Tineke Loogman over het golfterrein in het zuiden van
Amstelveen was heel indrukwekkend zoals de familie Loogman dat heeft
opgezet en tot een succes heeft gemaakt. En de avond met Marco van
Basten was ook zeer geslaagd. En het goed verzorgde jaardiner vindt zij ook
erg leuk.

Opmerkelijk is dat de borrelavonden niet zo druk bezocht worden; dat komt
natuurlijk door het geslonken ledental mede door de hoge leeftijdsgroep. Om
meer jongere leden te krijgen zou de SOS bijvoorbeeld meer nadruk kunnen
leggen op netwerken i.p.v. borrelen, mensen nieuwsgierig maken. De
Sociëteit heeft veel topsporters als leden maar er is ook diversiteit in kennis
aanwezig. Verder een actieve benadering in eigen netwerk zou misschien
nieuwe leden kunnen opbrengen. Nieuwe sport propageren, neem
bijvoorbeeld racketsport “Padel” die erg populair aan het worden is. De
jaarlijkse Sportmarkt die door de gemeente Amsterdam wordt georganiseerd
is wellicht ook een bron waar leden geworven zouden kunnen worden, aldus
Liesbeth.

Betrokkenheid
Vanaf haar 14e heeft Liesbeth op tennis gezeten bij verschillende
tennisverenigingen, naast haar tennisactiviteiten op ‘gezelligheidsniveau’
heeft Liesbeth ook geacteerd als technische commissielid/ bestuurder. Op die
manier heeft Liesbeth haar bijdrage geleverd aan verenigingen. Bij de SOS is
zij reserve kascommissie lid.

Liesbeth hartelijk bedankt voor dit gesprek, zo leren we elkaar beter kennen!
Namens de Commissie Lief & Leed, Nita

————————————————————————–

COMMISSIE LIEF en LEED
Uitgave 4
8 maart 2020

“Een onderonsje” is een exclusief gesprek met een van onze vrienden van
Sociëteit Olympisch Stadion dat uitgebracht wordt door Commissie Lief &
Leed. Met toestemming van de geïnterviewde is dit onderonsje gepubliceerd.

Wij staan open voor suggesties of ideeën en ontvangen graag uw reacties op
liefleedsos@gmail.com

Veel leesplezier en een hartelijke groet namens Commissie Lief & Leed,
Nita Gharbharan Manurat

Sociëteit Olympisch Stadion

De Sociëteit Olympisch Stadion is een vereniging van mensen met een groot hart voor de sport – voor Olympische inspiratie en uitwisseling. Haar bijzondere ledenbestand is rijk aan (top)sporters, sportorganisatoren, -bestuurders en -journalisten. Al sinds 1967 huizen wij in het mooiste clubhuis van Nederland, het Olympisch Stadion. Vanuit de plek waar het Olympisch Vuur broeit, organiseren wij borrels, debatten en evenementen met aandacht voor ‘t verleden, de actualiteit en de talenten van de toekomst.

Tweets