Dankwoord Gouden Robert Elfrink

Beste Vrienden,

Graag wil ik jullie van ganser harte danken voor de fraaie “Gouden Medaille”, die mij op 1 februari 2017 ten deel viel als oudste lid sinds de oprichting in 1967.

Ik hoop dat dit vreugdevolle moment veel leden, en vooral nieuwkomers,zal inspireren om regelmatig in vriendschap bij elkaar te komen. Zo mogelijk in een nieuwe, eigen sociëteitsruimte, waarin sporters, oud-sporters, (ex)sportbestuurders en sportpers elkaar kunnen ontmoeten.

Zodra die ruimte er is, zal ik graag mijn “Gouden Medaille” hier een plek geven, ter inspiratie en verbondenheid. Graag wens ik bestuur en leden alle succes bij het realiseren van hun wensen, in wat misschien wel de “Salon van het Olympisch Stadion” zou kunnen gaan heten.

Nogmaals, mede namens mijn vrouw Heleen, hartelijk dank voor de onderscheiding, en voor het zeer geslaagde Jubileumfeest.

Robert Elfrink

Sociëteit Olympisch Stadion

De Sociëteit Olympisch Stadion is een vereniging van mensen met een groot hart voor de sport – voor Olympische inspiratie en uitwisseling. Haar bijzondere ledenbestand is rijk aan (top)sporters, sportorganisatoren, -bestuurders en -journalisten. Al sinds 1967 huizen wij in het mooiste clubhuis van Nederland, het Olympisch Stadion. Vanuit de plek waar het Olympisch Vuur broeit, organiseren wij borrels, debatten en evenementen met aandacht voor ‘t verleden, de actualiteit en de talenten van de toekomst.

Tweets