Dank aan alle medewerkers Marathon

Op deze plek wil het bestuur van de Sociëteit Olympisch Stadion alle medewerkers die zich de afgelopen jaren met veel energie en passie hebben ingezet voor ons huisblad Marathon van harte bedanken. Dankzij hun inzet was het iedere keer weer een groot plezier de Marathon te lezen. Die waardering was er niet alleen binnen de SOS, maar ook ver daarbuiten. In een persoonlijk bericht spreekt Hans de Bie, voormalig eindredacteur van de Marathon, ook zijn dank uit aan allen die de afgelopen jaren hun bijdrage hebben geleverd aan de Marathon.

 

DANK VOOR ALLE SAMENWERKING MET ONS BLAD “MARATHON”

 

Het beeindigen van mijn functie als eindredacteur van het blad “Marathon”, het officieel orgaan van onze Stichting Societeit Olympisch Stadion, is helaas gepaard gegaan met een onbedoeld “miskleuntje” mijnerzijds.

 

Ik heb, nadat de ledenvergadering op woensdag 31 maart j.l., tot mijn grote en onverwachte vreugde, ingestemd had met mijn benoeming als erelid van onze Societeit O.S., iets belangijks verzuimd. Namelijk enkele enthousiaste en actieve societeitsleden dank te zeggen voor hun door mij zeer gewaardeerde bij de totstandkoming van een flink aantal edities van “Marathon”.

 

Dat spijt mij enorm. Wellicht wat beinvloed door het moment van de door mij geheel niet verwachte verkiezing. Ook door mijn wens om aan de vergadering precies uit te leggen, dat ik met m’n bestuurswerkzaamheden, inclusief de redactie van “Marathon”, gestopt was om meer tijd te gaan besteden aan: mijn familie, het ecologisch kinderproject in Zuid-India en mogelijk ook hobbies, die te maken hebben met mensen, die met ’n beperking moeten leven.

 

Hierbij alsnog mijn grote dank aan: Harry van der Pol, Giovanna Chen, Nelleke Penninx, Bab Barens, Bep van Houdt, Ton Post, Dirk Spits, Jos Koper, Chris Schroder, Carla de Groot, en de andere SOS-bestursleden, en uiteraard bladmanager Robert Elfrink. Ik kijk met plezier en dankbaarheid terug op onze samenwerking met hen. m.b.t. “Marathon”.

 

Hans de Bie

No comments yet.

Leave Your Reply

Sociëteit Olympisch Stadion

De Sociëteit Olympisch Stadion is een vereniging van mensen met een groot hart voor de sport – voor Olympische inspiratie en uitwisseling. Haar bijzondere ledenbestand is rijk aan (top)sporters, sportorganisatoren, -bestuurders en -journalisten. Al sinds 1967 huizen wij in het mooiste clubhuis van Nederland, het Olympisch Stadion. Vanuit de plek waar het Olympisch Vuur broeit, organiseren wij borrels, debatten en evenementen met aandacht voor ‘t verleden, de actualiteit en de talenten van de toekomst.

Tweets