Carla de Groot opvolger Hans Lubberding als directeur Olympisch Stadion

Carla de Groot wordt directeur van het Olympisch Stadion als opvolger van Hans Lubberding die per 1 september vertrekt. Zij krijgt een tweede directeur naast zich omdat de raad van toezicht Olympisch Stadion er voor gekozen heeft de leiding in de toekomst in handen te leggen van een tweehoofdige directie. Carla is erelid van onze Sociëteit Olympisch Stadion.

De raad, bij monde van voorzitter Kees van Dijk, is Hans Lubberding ‘zeer erkentelijk voor zijn grote inzet voor het stadion.’ De raad noemt de ijsbaan, concerten van Andre Hazes en Leonard Cohen, belangrijke sportwedstrijden en de bespeling van atletiekclub Phanos die het Olympisch Stadion voor een groot en breed publiek toegankelijk hebben gemaakt.

Lubberding wil na 15 jaar een nieuwe uitdaging, zegt hij. ‘Wat is er mooier dan mijn werk af te sluiten met de EK atletiek, een van de hoogtepunten in het bestaan van het stadion en een uniek ijkpunt in mijn Olympische loopbaan.’

De komende maanden benut hij voor de overdracht en ‘daarna ga ik me oriënteren op de toekomst.’

Sociëteit Olympisch Stadion

De Sociëteit Olympisch Stadion is een vereniging van mensen met een groot hart voor de sport – voor Olympische inspiratie en uitwisseling. Haar bijzondere ledenbestand is rijk aan (top)sporters, sportorganisatoren, -bestuurders en -journalisten. Al sinds 1967 huizen wij in het mooiste clubhuis van Nederland, het Olympisch Stadion. Vanuit de plek waar het Olympisch Vuur broeit, organiseren wij borrels, debatten en evenementen met aandacht voor ‘t verleden, de actualiteit en de talenten van de toekomst.

Tweets