Amsterdammer heeft geen zin in Spelen

Terwijl de gemeente de ambitie heeft de Olympische Spelen van 2028 Percentages OS 2028naar de stad te halen is een meerderheid van de Amsterdammers tegen de komst van het mondiale sporttoernooi. Dit blijkt uit een enquête van Maurice de Hond onder 800 Amsterdammers. 40% van de hoofdstedelingen staat positief tegenover de komst van de Spelen naar de Amsterdam, 45% is negatief en de rest is neutraal of heeft geen mening.

Als het tot een referendum komt zal 49% van de Amsterdammers tegen de kandidatuur van Amsterdam stemmen, 44% stemt voor. De resterende zeven procent weet het nog niet. Bij een dergelijke uitslag zal het gemeentebestuur van Amsterdam moeten besluiten om de Olympische ambitie te laten varen.

De rest van Nederland is nóg negatiever over de Olympische Spelen. Bij een referendum zal slechts 35% van de Nederlanders voor stemmen en een meerderheid van 56% tegen.

De ondervraagde Amsterdammers maken zich in groten getale zorgen over de kosten van de onderneming. Ook de hinder die het bouwverkeer in de stad zal veroorzaken stuit veel Amsterdammers op voorhand tegen de borst. Wel gaan de ondervraagden er van uit dat, als de Spelen hier georganiseerd worden, dit een flinke verbetering van de infrastructuur en de sportaccommodaties in de stad op zal leveren.

Klik voor Paroolartikel hier en voor AT5-bericht hier.

No comments yet.

Leave Your Reply

Sociëteit Olympisch Stadion

De Sociëteit Olympisch Stadion is een vereniging van mensen met een groot hart voor de sport – voor Olympische inspiratie en uitwisseling. Haar bijzondere ledenbestand is rijk aan (top)sporters, sportorganisatoren, -bestuurders en -journalisten. Al sinds 1967 huizen wij in het mooiste clubhuis van Nederland, het Olympisch Stadion. Vanuit de plek waar het Olympisch Vuur broeit, organiseren wij borrels, debatten en evenementen met aandacht voor ‘t verleden, de actualiteit en de talenten van de toekomst.

Tweets