ALV Sociëteit Olympisch Stadion

Beste leden van de Sociëteit Olympisch Stadion,

Wat zijn het bizarre en moeilijke tijden. Nog niet zo lang geleden leken we af te gaan op een fantastische sportzomer met o.a. de Olympische Spelen en het EK voetbal, nu is alles uitgesteld en houden we ons voornamelijk bezig met de consequenties van het corona-virus. Hopelijk gaat het jullie onder de gegeven omstandigheden toch redelijk wel. 

Het zal duidelijk zijn dat onze bijeenkomsten voorlopig zijn geschrapt. We houden voorlopig aan tot 1 juni conform het beleid van de overheid voor vergunning plichtige bijeenkomsten (hoewel we daar niet onder vallen).

Ook onze Algemene Ledenvergadering van 4 april kon niet doorgaan. We hebben de ALV verplaatst naar donderdag 25 juni aanstaande in het Olympisch Stadion. Aanvang 17.30 uur. Inloop vanaf 17.00 uur. De vergaderstukken liggen klaar en wij zullen jullie deze tijdig doen toekomen.

Na de ALV streven we er naar een presentatie te regelen. Onderwerp en spreker worden later bekend gemaakt. De bijeenkomst wordt net als bij de vorige ALV afgesloten met een hapje en een drankje. 

Dit alles natuurlijk wel onder voorbehoud. Het is op dit moment beslist niet zeker dat we op 25 juni bij elkaar kunnen komen. Mogelijk weten we aan het eind van deze maand daarover meer en zullen jullie dan naar bevind van zaken informeren. 

Zeker is in ieder geval wel dat jullie bestuur zeer gemotiveerd is deze grote tegenslag, waaronder ook de sport zwaar gebukt gaat, te beantwoorden met bijzondere activiteiten in de nabije toekomst, waar we met elkaar veel plezier aan kunnen beleven. Hopelijk kunnen we daar eind juni al een begin mee maken.  

Normaal gesproken had u in deze maand een nota voor de contributie 2020 ontvangen. We achten op dit moment gepast om deze later te versturen.

We wensen jullie het allerbeste in deze lastige tijd die hopelijk binnenkort een normaler, vrolijker aanzien zal hebben. Wij zijn tenslotte een vereniging en in moeilijke en moeilijker tijden komt het op elkaar aan!    

Hartelijke groet,

Het bestuur Machiel, Ger en Jaap

Sociëteit Olympisch Stadion

De Sociëteit Olympisch Stadion is een vereniging van mensen met een groot hart voor de sport – voor Olympische inspiratie en uitwisseling. Haar bijzondere ledenbestand is rijk aan (top)sporters, sportorganisatoren, -bestuurders en -journalisten. Al sinds 1967 huizen wij in het mooiste clubhuis van Nederland, het Olympisch Stadion. Vanuit de plek waar het Olympisch Vuur broeit, organiseren wij borrels, debatten en evenementen met aandacht voor ‘t verleden, de actualiteit en de talenten van de toekomst.

Tweets