Algemene Ledenvergadering Sociëteit Olympisch Stadion

Beste leden van de Sociëteit Olympisch Stadion,

Hopelijk gaat het jullie onder de gegeven omstandigheden goed.

Wat zijn het toch bijzondere omstandigheden. Een verruiming van de maatregelen wordt toegepast. We mogen weer wat uitgebreider naar buiten, zij het nog steeds op gepaste wijze. Maar zolang er nog geen vaccin is, blijft het oppassen geblazen. 

In ieder geval is de fantastische sportzomer waar we zo naar uitkeken met o.a. de Olympische Spelen en het EK voetbal nu al voorbij. Gelukkig wordt, zo is nu het voornemen, de sport in Nederland in september weer opgestart.  

Tegen deze achtergrond heeft het Bestuur besloten dat de Algemene Ledenvergadering (ALV) verplaatst wordt naar donderdag 9 juli en zal plaatsvinden in de grote zaal het Frans Otten Stadion om maximaal te kunnen voldoen aan de vereisten van 1,5 meter maatschappij. Zoals bekend mogen per 1 juli dit soort bijeenkomsten tot 100 personen plaatsvinden. De ALV start om 17.30 uur. Inloop vanaf 17.00 uur.

Graag uiterlijk voor 2 juli per mail aanmelden en daarbij eventuele dieetwensen vermelden.

De volgende vergaderstukken zijn per mail verstuurd:

1 Agenda met bijlagen

2 Notulen vergadering Algemene Ledenvergadering d.d. 4 april 2019 

3 Verslag secretaris over 2019

4 Jaarrekening 2019

5 Begroting 2020

In de vergadering stemt het Bestuur ook graag met jullie af op welke wijze we dit jaar doorgaan, aangezien beperkingen mogelijk langer van kracht blijven.

Na de Ledenvergadering streven we er naar een presentatie te regelen. Onderwerp en spreker worden later bekend gemaakt. De bijeenkomst wordt net als bij de vorige Ledenvergadering afgesloten met een hapje en een drankje. Dit alles natuurlijk wel onder voorbehoud.  

Zeker is in ieder geval wel dat wij als Bestuur zeer gemotiveerd zijn deze grote tegenslag, waaronder ook de sport zwaar gebukt gaat, te beantwoorden met bijzondere activiteiten in de nabije toekomst, waar we met elkaar veel plezier aan kunnen beleven. Hopelijk kunnen we daar in juli tijdens de ALV al een begin mee maken. 

We wensen jullie het allerbeste in deze lastige tijd die hopelijk binnenkort een normaler, vrolijker aanzien zal hebben. Op 9 juli aanstaande hopen we jullie in het Frans Otten Stadion te ontmoeten.    

Met hartelijke groet

Het Bestuur,

Machiel, Ger en Jaap

Sociëteit Olympisch Stadion

De Sociëteit Olympisch Stadion is een vereniging van mensen met een groot hart voor de sport – voor Olympische inspiratie en uitwisseling. Haar bijzondere ledenbestand is rijk aan (top)sporters, sportorganisatoren, -bestuurders en -journalisten. Al sinds 1967 huizen wij in het mooiste clubhuis van Nederland, het Olympisch Stadion. Vanuit de plek waar het Olympisch Vuur broeit, organiseren wij borrels, debatten en evenementen met aandacht voor ‘t verleden, de actualiteit en de talenten van de toekomst.

Tweets