Algemene Ledenvergadering 4 april

Geachte leden,

Hieronder treft u aan de agenda van de Algemene Ledenvergadering van onze Sociëteit op 4 april in het Olympisch Stadion.
De vergadering begint om 18.30 uur, inloop vanaf 18.00 uur.

Na de vergadering wordt een drankje en een hapje geserveerd om welke reden u verzocht wordt uw aanwezigheid tijdig door te geven (uiterlijk dinsdag 2 april).

De vergaderstukken zullen ter inzage gereed liggen voorafgaande de vergadering. Op verzoek aan de secretaris penningmeester (Jaap.sulkers@gmail.com) kunnen deze desgewenst gemaild worden vanaf woensdag 27 maart.

Hartelijke groet,
Het Bestuur

—————————————————————————————–
SOCIËTEIT OLYMPISCH STADION

Uitnodiging voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering op donderdag 4 April 2018
in de 1928-zaal van het Olympisch Stadion, nummer 2 ,
naast de Marathontoren.
Aanvang 18.30 uur, zaal open 18.00 uur.

1. Opening en agenda

2. Notulen ALV 29 maart 2018

3. Mededelingen

4. Verslag secretaris

5. Jaarrekening 2018

6. Verslag kascommissie

7. Begroting 2019

8. Bestuur en commissies

9. Toekomst

10. Wat verder ter tafel komt /rondvraag

11. Sluiting

Na afloop, naar verwachting rond 19.45 uur, wordt een hapje en een drankje geserveerd.

Sociëteit Olympisch Stadion

De Sociëteit Olympisch Stadion is een vereniging van mensen met een groot hart voor de sport – voor Olympische inspiratie en uitwisseling. Haar bijzondere ledenbestand is rijk aan (top)sporters, sportorganisatoren, -bestuurders en -journalisten. Al sinds 1967 huizen wij in het mooiste clubhuis van Nederland, het Olympisch Stadion. Vanuit de plek waar het Olympisch Vuur broeit, organiseren wij borrels, debatten en evenementen met aandacht voor ‘t verleden, de actualiteit en de talenten van de toekomst.

Tweets