2 maart eten en schermen: Diner escrime

Wat een geweldig feest op 1 februari 2017. Ruim 125 man in de 1928-zaal van
het Olympisch Stadion. Geweldige sfeer, heerlijk eten, mooie speeches van
Carla de Groot, Eric van der Burg en onze voorzitter. Aanwezigheid van onze
beschermvrouwe Erica Terpstra. Een gouden penning voor ons langs zittende
lid Robert Elfrink en een fraaie aanmoedigingsprijs voor de junioren van
atletiekclub Phanos.
De Sociëteit Olympisch Stadion bewees springlevend te zijn.
De viering van het gouden jubileum is het begin van een groot aantal
activiteiten dat het nieuwe bestuur voor ogen heeft. In de maand maart zijn
er al twee. De tweede is bij de algemene ledenvergadering op 29 maart, de
eerste al op

2 maart in het Frans Ottenstadion en de titel van deze eerstkomende
themabijeenkomst is
SCHERMEN.

Er wordt niet alleen gepraat over schermen, integendeel. Er komen
DEMONSTRATIES Er zal geschermd worden tijdens het diner, dat ter
gelegenheid van deze gebeurtenis is omgedoopt in DINER ESCRIME (schermdiner
voor de niet-Franstaligen).

Het PROGRAMMA

ontvangst om 18.30 uur ( half zeven) op 2 maart in het Frans Ottenstadion
te Amsterdam
diner van 19-21 uur
einde 21.30 uur.

Er zal tussen de drie gangen van het diner door geschermd worden door
junioren van SCA, het grootste schermcentrum van Nederland, en door
Mathijs Rolfs en Saskia van Erven.
Saskia van Erven (29) is een geboren Nederlandse met een Colombiaanse
moeder. Voor haar moederland heeft ze deelgenomen aan de Olympische Spelen
2012 in Londen. Kortom: een zeer bijzondere bijeenkomst, waarbij de prijs
van het diner is vastgesteld op 25 euro, drankjes voor rekening van de
Sociëteit.

AANMELDING gaat in het vervolg als volgt:

Indien wij op uw komst mogen rekenen, verzoeken wij u de kosten ad 25 euro
vóór 25 februari a.s.over te maken op banknummer NL19INGB0003605653 t.n.v.
Sociëteit Olympisch Stadion. Na ontvangst van uw betaling zullen wij u
registreren als deelnemer aan het DINER ESCRIME.

Sociëteit Olympisch Stadion

De Sociëteit Olympisch Stadion is een vereniging van mensen met een groot hart voor de sport – voor Olympische inspiratie en uitwisseling. Haar bijzondere ledenbestand is rijk aan (top)sporters, sportorganisatoren, -bestuurders en -journalisten. Al sinds 1967 huizen wij in het mooiste clubhuis van Nederland, het Olympisch Stadion. Vanuit de plek waar het Olympisch Vuur broeit, organiseren wij borrels, debatten en evenementen met aandacht voor ‘t verleden, de actualiteit en de talenten van de toekomst.

Tweets