1928, doorbraak sportmedisch onderzoek

Wetenschap en sport ontmoeten elkaar tijdens de EK atletiek in Amsterdam, net als tijdens de Olympische Spelen van Amsterdam. In 1928 leidde deze samenwerking tot een doorbraak van het sportmedisch onderzoek – volgens sommigen één van de meest gewichtige gebeurtenissen van deze Spelen, schrijft Jurryt van de Vooren op sportgeschiedenis.nl.

Begin 1927 hielp zowel het IOC als het NOC mee aan de realisatie van een laboratorium, waar professor Buytendijk medisch onderzoek kon doen naar de deelnemers aan de Spelen in Amsterdam. Vanuit de hele wereld kreeg de professor medewerking, ‘betreffende de organisatie van de onderzoekingen en waarnemingen, de benoodigde instrumenten, de financieele zijde van de zaak, enz.’

Vijftig wetenschappers van naam werkten samen met Buytendijk. Een jaar na de Spelen werden de onderzoeksresultaten gebundeld in Ergebnisse der sportärtzlichen Untersuchungen bei den IX. Olympischen Spielen in Amsterdam 1928 – een doorbraak in het internationale sportmedische onderzoek.

Dat gold ook voor het internationale wetenschappelijke congres van 2 en 3 augustus 1928, met als vanzelfsprekend een centrale rol voor Buytendijk. Om het grote belang te benadrukken werden de congresgangers in de Ridderzaal toegesproken door minister Slotemaker de Bruïne: ‘Uwe inzichten moeten nu doordringen in sportkringen, in de onderwijsinrichtingen, laag en hoog, in de huisgezinnen; en ik wensch u daarvoor van ganscher harte welslagen toe.’ Hiermee maakte de minister een klein beetje goed dat de regering heel weinig had bijgedragen aan het congres.

Zo sloten de medische wereld en de Olympische beweging een wetenschappelijk verbond tijdens de Olympische Spelen van 1928. ‘Het is niet uitgesloten,’ oordeelde De Leeuwarder Courant over de aanwezigheid van de internationale medici, ‘dat deze tot de gewichtigste der blijvende resultaten der Olympische Spelen zullen blijken te behooren.’

Het IOC was in ieder geval bijzonder tevreden, zei het een jaar later. Tijdens een bijeenkomst droeg het zijn voorzitter De Baillet-Latour op om ‘prof. Buytendijk geluk te wenschen met de uitnemende resultaten die bereikt zijn met het door hem geleide laboratorium in het Olympisch Stadion te Amsterdam’.

Sociëteit Olympisch Stadion

De Sociëteit Olympisch Stadion is een vereniging van mensen met een groot hart voor de sport – voor Olympische inspiratie en uitwisseling. Haar bijzondere ledenbestand is rijk aan (top)sporters, sportorganisatoren, -bestuurders en -journalisten. Al sinds 1967 huizen wij in het mooiste clubhuis van Nederland, het Olympisch Stadion. Vanuit de plek waar het Olympisch Vuur broeit, organiseren wij borrels, debatten en evenementen met aandacht voor ‘t verleden, de actualiteit en de talenten van de toekomst.

Tweets